Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO)
om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat naast uw NAW
gegevens aantekeningen over uw gezondheidssituatie, ervaren
welzijnsprobleem, hulpvraag, werkafspraken en gegevens over de
behandelingen (verloop). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen
die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Het kan zijn dat sommige van deze gegevens, na uw expliciete
toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld
bij de huisarts of zorgprofessional die u wellicht heeft verwezen naar
mijn praktijk.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke
en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang
hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige
toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben als
behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het
cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier
gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als
de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere
behandelaar. Wel kunnen gegevens geanonimiseerd tijdens intercollegiale
toetsing gebruikt worden.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
o NAW-gegevens verzekerde
o Geboortedatum en of BSN verzekerde
o Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
o Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
o Kosten van de behandeling