Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat naast uw NAW gegevens aantekeningen over uw gezondheidssituatie, ervaren welzijnsprobleem, hulpvraag, werkafspraken en gegevens over de behandelingen (verloop). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Het kan zijn dat sommige van deze gegevens, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of zorgprofessional die u wellicht heeft verwezen naar mijn praktijk.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Wel kunnen gegevens geanonimiseerd tijdens intercollegiale toetsing gebruikt worden.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
o NAW-gegevens verzekerde
o Geboortedatum en of BSN verzekerde
o Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
o Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
o Kosten van de behandeling