Haptonomie

Haptonomie gaat in wezen over contact en wat goed contact bijdraagt aan een zinvol (samen)leven.

In de haptonomie staat het gevoelsleven centraal: Het in contact zijn met onszelf en de wereld, het staan in het leven en in relaties, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid en hoe we dit tastbaar kunnen maken.
In onze cultuur wordt dit voelen vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken.

Het lichaam wordt daarbij gezien als ‘drager’ van gevoelens en heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Als je bijvoorbeeld als mens onvoldoende gezien en bevestigd wordt of beschadigd bent kan zich dat laten voelen in de vorm van blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden en vermindert het vermogen om te beleven en contact te maken.