Aanraking

Con-tact betekent letterlijk samen-voelen.
Aanraken is de meest pure en directe vorm van contact. We raken van nature aan. Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Zonder liefdevolle aanraking krijgt een kind geen weet dat hij om van te houden is. Het ontberen van deze liefdevolle aanraking en deze gevoelservaring belemmert de psychische groei (menswording). Als gevolg daarvan kunnen patronen ontstaan, waarin de gevoelens en gedachten niet meer in overeenstemming zijn met het leven, dat iemand leidt.
De aanraking neemt daarom een centrale plaats in binnen de haptotherapie. Zij gaat ervan uit dat in een goed – affectief – aanrakingscontact de mens wordt aangesproken tot zichzelf te komen en zich in vrijheid te openen naar de ander en zijn leefwereld.
Met andere woorden: Aanraken zet aan tot bewegen vanuit een ‘bewogen zijn’.

Waarheen?
Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta…

– Pierre Kemp –

De aanraking kan daarom veel duidelijk maken over jezelf of de ander, ook wanneer woorden te kort schieten of alles al gezegd is.